Pracownik

 

O Pracowni

Pracownia Psychologiczna mgr Joanny Myślińskiej oferuje kompleksowe badania psychologiczne związane z orzecznictwem w obszarze psychologii transportu.

Atutem Pracowni są: dogodna lokalizacja oraz elastyczne godziny pracy. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonanie badań w ustalonych godzinach porannych, dopołudniowych lub popołudniowych.

Pracownia została wpisana na listę pracowni uprawnionych do badań kierowców w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez marszałka województwa wielkopolskiego pod numerem 11/2015. Pracownia jest także zgłoszona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Poznaniu jako jednostka realizująca badania psychologiczne w ramach medycyny pracy.

Badania sprawności psychomotorycznej wykonywane są w Pracowni przy użyciu nowoczesnej i profesjonalnej aparatury, która spełnia wszystkie aktualne standardy. Do badania  sfery osobowościowej i intelektualnej wykorzystywane są testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.