Aktualności

Jak długo ważne są badania psychotechniczne?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.) każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat do 60 roku życia, a po ukończeniu 60 roku życia co 30 miesięcy. Mówi o tym artykuł 39k wyżej wspomnianej ustawy.

W przypadku kierowców wykorzystujących pojazd kat. B do celów służbowych nie ustala się odgórnie terminu wykonania następnego badania psychologicznego. Termin takiego badania uzależniony jest od decyzji lekarza medycyny pracy.

 

Badania psychologiczne kierowców- czy potrzebne jest skierowanie?

Czy kierowca musi mieć skierowanie na badanie psychologiczne?
Kierowca zawodowy może mieć skierowanie od pracodawcy, ale nie jest ono konieczne.
Jeśli prowadzisz samochód osobowy w ramach obowiązków służbowych  możesz okazać się skierowaniem na badanie psychologiczne od pracodawcy, albo od lekarza medycyny pracy. Nie jest ono konieczne, jeśli sam finansujesz sobie badanie.
Kierowca skierowanym na badanie psychologiczne z powodu zatrzymania prawa jazdy po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub kierowca skierowanym na badanie psychologiczne z powodu przekroczenia limitu punktów karnych  musi mieć skierowanie od starosty ( z wydziału komunikacji).

Badania psychologiczne kierowców odbywają się od poniedziałku do piątku w dogodnych dla klienta godzinach dopołudniowych i popołudniowych oraz w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Terminy badań psychologicznych  tego samego dnia!