Przebieg badania

Badanie psychologiczne składa się z 3 części:

1.Część testowa – oceniona jest sprawność intelektualna i sprawność procesów poznawczych oraz osobowość


2.Część aparaturowa – oceniana jest sprawność psychomotorycznej przy użyciu nowoczesnej aparatury, takiej jak:

  • Miernik Czasu Reakcji MRK – służy do badania czasu reakcji prostej – oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce oraz badania czasu reakcji złożonej – oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
  • Aparat Piórkowskiego – służy do badania szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności koncentracji uwagi.
  • Stereometr – służy do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
  • Ciemnia kabinowa –służy do oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

 

3.Rozmowa z psychologiem – wywiad podstawowy oraz ocena dojrzałości społecznej, funkcjonowania w sytuacjach trudnych

Badanie trwa koło 1- 2 godzin w zależności od jego celu .

Każde badanie kończy się  szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia lub wyniku konsultacji psychologicznej.