W PRACOWNI WYKONYWANE SĄ BADANIA PSYCHOTECHNICZNE (PSYCHOLOGICZNE) KIEROWCÓW:

  1. kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  2. kierowców prowadzących pojazd w ramach czynności służbowych, np. przedstawiciel handlowych, kurier,
  3. kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy;
  4. kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy;
  5. kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Technicznego, Pogotowia Energetycznego )
  6. kierowców skierowanych przez Policję z powodu: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczenia liczby 24 punktów karnych, kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny